Tuesday, May 18, 2010

Kaya2 jugak, Akhirat jangan lupa..

>> Dan apa saja (kekayaan, jabatan, keturunan) yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasaannya; sedang apa yang disisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti??

Maka apakah sama orang yang Kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik (Syurga) lalu dia memperolehnya, dengan orang yang Kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi;* kemudian pada hari Kiamat dia termasuk orang2 yang diseret (ke dalam Neraka)?
<<

* iaitu orang yang diberi kenikmatan hidup duniawi, tetapi tidak dipergunakannyauntuk mencari kebahagiaanhidup di Akhirat. kerana itu dia di Akhirat diseret ke dalam neraka.

(alQasas 60-61)

No comments:

Post a Comment